Vlaamse
Ik ben

Partners

Actiris.brussels

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Bruxelles Formation

Instelling van openbaar nut van het type B dat paritair wordt beheerd en onder de Franse Gemeenschapscommissie valt.

VDAB

VDAB Brussel biedt ondersteuning aan Brusselaars en Vlamingen die hun loopbaan in het Nederlands.

1819 Brussels

1819 Brussels is de informatiedienst bij uitstek voor alle ondernemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brusafe

Brusafe is de naam van de gewestelijke school voor beroepen in veiligheid, preventie en hulpverlening.

Duo For A Job

Je bent actief op zoek naar werk ? Je weet niet hoe hier efficiënt mee om te gaan en zou graag deskundig advies op maat krijgen ?

Efp-sfpme

Alternerende informatiecentrum voor KMO'S

EPS

Het Franstalig volwassenenonderwijs (EPS) sluit aan op de dynamiek van het levenslang leren van de Franse Gemeenschap.

Euroguidance

Een Europees netwerk van nationale kenniscentra die door de Europese Commissie worden gecofinancierd om de Europese dimensie.

Fédération Wallonie Bruxelles

De Franse Gemeenschap beheert de organisatie, de structuur en de werkingsmethode van het onderwijs in deze gemeenschap. Meer informatie op de portaal monorientation.be/

JEEP

Het Jeep / Job-student-team staat voor je klaar om je te helpen en te begeleiden in je zoektocht naar job-student.

Leerwinkel

Leerwinkel Brussel informeert, gidst en oriënteert Brusselaars die interesse hebben in een opleidingstraject in het Nederlands.

Phare

De dienst Phare verleent informatie, advies en financiële bijstand aan personen met een handicap in het Brussels Gewest.

Pôle académique de Bruxelles

De Pôle académique de Bruxelles groepeert verschillende instellingen van het Franstalig hoger onderwijs in Brussel.

Validation des Compétences

Het erkennen van de competenties wordt in Franstalig België verwezenlijkt via een consortium voor de validering van de competenties.

WorldSkills Belgium

Worldskills Belgium is een vzw die technische en technologische beroepen promoot.