Vlaamse
Ik ben

Validation des Compétences

Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

https://www.validationdescompetences.be

Het erkennen van de competenties wordt in Franstalig België verwezenlijkt via een consortium voor de validering van de competenties (Consortium de validation des compétences - CVDC) en de erkende valideringscentra. De visie van de CVDC is enerzijds gericht op de versterking van de inzetbaarheid en de beroepsmobiliteit van de al dan niet tewerkgestelde werknemers door hun competenties te laten erkennen bij werkgevers en operatoren van beroepskwalificaties via een algemeen erkend systeem, en anderzijds de versterking van de sociale cohesie waardoor burgers zonder diploma hun competenties, die ze verworven hebben via werkervaring, beroepsopleiding of levenservaring, kunnen laten erkennen via een wettelijk systeem dat het systeem van diploma's aanvult.

Aanwezigheidsschema van de Cité des métiers

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Ochtend
Middag