Vlaamse
Ik ben

Privé-leven

Privacy

Beroepenpunt engageert zich om het de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation of AVG, Algemene Verordening Gegevenbescherming) te respecteren, die van kracht gaat op 25 mei 2018.

De meeste informatie op website van het Beroepenpunt kan vrij worden geraadpleegd zonder dat hiervoor persoonsgegevens moeten worden ingevoerd.

In bepaalde gevallen echter moet de gebruiker dit soort gegevens toch ingeven. De gebruikers verbinden zich ertoe gegevens in te voeren die correct, exact, wettelijk en in overeenstemming met de goede zeden zijn.

Beroepenpunt engageert zich om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beheren volgens de GDPR-richtlijnen, ter bescherming van persoonlijke data.

Beroepenpunt mag de gegevens van de gebruikers aanwenden om hen te informeren over zijn producten en diensten of om hen nuttige informatie over hun beroepsproject mee te delen.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de databanken beheerd door Beroepenpunt, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel. Conform de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation), ter bescherming van persoonlijke data,  hebben de gebruikers het recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van hun gegevens.

De Data Protection Officer (DPO) is een contactpersoon voor de toepassing van de GDPR-regelgeving. De persoon is per mail bereikbaar op volgend adres: info@cdm-bp.brussels (met GDPR als onderwerp).

De gebruikers die zich op deze website inschrijven geven Beroepenpunt toestemming om de gegevens die ze invoeren te behandelen.